very-narrow-02

Mô tả

Hệ thống băng chuyền Carton Flow được thiết kế là một trong những hệ thống tiết kiệm không gian nhất. Hệ thống này cho phép hiệu xuất bốc dỡ hàng hiệu quả và an toàn. Các hàng hoá được đưa vào và được chuyển đi nhờ trọng lực đến nơi nhận hàng. Hàng hoá trượt xuống trên các dãy con lăn, đảm bảo được việc luân phiên hàng hoá tốt nhất, tránh những rắc rối khi chất hàng và đẩy nhanh tốc độ trong công tác chuẩn bị cho đơn đặt hàng. * Cho các hệ thống sử dụng nguyên tắc FIFO * phù hợp cho nhiều SKU tại mặt trước hệ thống kệ * Tiết kiệm thời gian chuẩn bị cho các đơn hàng * gia tăng nhiều không gian hơn

logoiso_french