Ke san, kệ chua hang

Mô tả

Hệ thống kệ Sàn Lửng ( Mezzanine) cho phép bạn thay đổi không gian trống bên trên thành khu vực có thể sử dụng để lưu trữ, tuỳ thuộc vào quy mô cơ sở của bạn mà hệ thống kệ được thiết kế, một , hai hay nhiều tầng. Các cấu trúc thiết lập cho việc chứa hàng này cung cấp cho bạn tiềm năng sử dụng không gian lưu trữ mà không phải chi phí cho việc di dời hay tái thiêt lại kho hàng. Kệ Sàn Dân Cường có thể được phối hợp với hệ thống kệ hiện có và được thiết kế với một nhận thức cao về tính đa năng và ổn định của sản phẩm kệ. Mặc dù kệ sàn được lắp đặt chắc chắn với nền kho, nhưng kệ sàn có thể được di dời một cách dễ dàng tuỳ theo yêu cầu lưu trữ của bạn. Hơn nữa, loại kệ này được thiết kế theo đơn đặt hàng vì chúng tôi không cho rằng một tiêu chuẩn sẽ thích hợp cho tất cả.

logoiso_french