1

  Mô tả

  Đây là loại kệ tinh tế và phổ biến nhất đối với loại kệ có tải trọng nhẹ rất phù hợp cho gia đình và các hộ kinh doanh nhỏ
– Tải trọng max 300kg/tầng
– Kệ chịu tải max : 2000kg/kệ

logoiso_french