san-lung

Mô tả

Đây là loại kệ rất thông dụng để tận dụng mặt bằng có thể để hàng ở trên mặt sàn hoặc dưới đất, phù hợp với những công ty ngành bao bì
Sơn tĩnh điện

logoiso_french